BIRDhub informē

(01/11/2016)
Teritoriālās sadarbības programma Interreg Europa ir izveidojusi Tematiskās politiku mācību platformas, kuru mērķis ir sekmēt plašāku pieeju projektu rezultātiem un veicināt sasniegto rezultātu izmantošanu lēmumu pieņemšanā. Kopā ir četras tematiskās platformas: Pētniecība un inovācija MVU konkurētspēja Ekonomiku ar zemu oglekļa emisiju Vide un resursu efektivitāte Aicinām reģistrēties platformām... vairāk
(01/10/2016)
INTERACT ir sagatavojis rokasgrāmatu projektu komunikāciju speciālistiem. Rokasgrāmata ir domāta komunikācijai teritoriālās sadarbības programmās, taču noderēs jebkura projektu komunikācijas speciālista darbā. Rokasgrāmata pieejama šeit.
(01/07/2016)
Eiropas Reģionu komiteja veic pētījumu par galvenajiem šķēršļiem investīcijām vietējā un reģionālā līmenī.  Pētījumā ir iespējams piedalīties līdz 14.jūlijam. Pētījumā uz jautājumiem var atbildēt jebkurā ES valstu oficiālajā valodā. Pētījuma rezultāti tiks izmantoti Eiropas Reģionu komitejas viedokļa par investīciju trūkumiem un šķēršļiem izstrādē, kā arī Eiropas Stratēģisko investīciju fonda... vairāk
(15/06/2016)
BIRDhub sadarbības organizācija ECAS-European Citizens Action Service š.g. 18.maijā organizēja konferenci “24 Years of EU Citizenship: What We Stand to Lose”, lai izvērtētu ES pilsonības sasniegumus un izaicinājumus. Ziņojums ietver konferencē pārrunātās tēmas un galvenos secinājums. Viens no tiem: lai arī cik liela loma ir ES institūcijām ES pilsonības sekmēšanā, tās dalībvalstīm ir jāuzņemas... vairāk
(10/06/2016)
Jaunā Prasmju darba kārtība (New Skills Agenda) paredz virkni aktivitāšu, lai sekmētu, ka ES iedzīvotājiem ir pieejamas vajadzīgās apmācības, vajadzīgās prasmes un vajadzīgais atbalsts.  Politikas dokumenta mērķis ir sekmēt pieejamo prasmju labāku izmantošanu un jaunu vajadzīgo prasmju apgūšanu. Lai to panāktu ir nepieciešams: uzlabot informācijas par prasmēm kvalitāti un nozīmīgumu; darīt... vairāk
(16/04/2016)
BIRDhub sadarbības organizācija ECAS-European Citizens Action Service š.g. 18.maijā organizēs konferenci “24 Years of EU Citizenship: What We Stand to Lose”, lai izvērtētu ES pilsonības sasniegumus un izaicinājumus. Reģistrācija ECAS mājas lapā.
(10/04/2016)
Eiropas Teritoriālās sadarbības programma 5.aprīlī ir izsludinājusi otro projektu konkursu. Projektu iesniegšana līdz 13.maijam. Vairāk informācijas šeit. BIRDhub eksperti veic konsultācijas arī projektu sagatavošanas jautājumos un var palīdzēt atrast sadarbības partnerus citās valstīs.  
(01/02/2016)
Lai potenciālie projektu iesniedzēji spētu savlaicīgi un kvalitatīvi sagatavot projektu pieteikumus Eiropas Teritoriālās sadarbības programmas INTERREG EUROPE projektu konkursam, INTERREG birojs jau ir publicējis konkursa dokumentāciju. Konkurss tiks izsludināts 5. aprīlī un tas būs atvērts līdz šī gada 13. maijam. Biedrība “Baltijas Starpreģionālais attīstības centrs” plāno piedalīties INTERREG... vairāk
(08/01/2016)
Šajā žurnāla „Regional Innovations” numurā ir aplūkoti dažādi reģionālās attīstības jautājumi ārpus ES (Ukrainā un Moldovā), kā arī sniegts ieskats globālās e-komercijas attīstības tendencēs. Žurnālu izdod asociācija „InterRegioNovation”, kas ir viens no biedrības “Baltijas Starpreģionālais attīstības centrs” sadarbības partneriem. Asociācijas „InterRegioNovation” mērķis ir sekmēt inovāciju un... vairāk
(03/01/2016)
22. martā URBACT programma izsludinās jaunu konkursu pilsētu sadarbības tīklu izveidei, kuru ietvaros ir plānots atbalstīt pilsētas integrētu pilsētas attīstības stratēģiju un darbības plānu ieviešanā. Paralēli tam, pilsētām tiks piedāvātas plašas savstarpējās sadarbības iespējas, kā arī tīkls pieredzes un labās prakses piemēru apmaiņai. Ir paredzēts, ka sadarbības tīkls kalpos kā platforma... vairāk

Lapas