Tematiskās politiku mācību platformas

Teritoriālās sadarbības programma Interreg Europa ir izveidojusi Tematiskās politiku mācību platformas, kuru mērķis ir sekmēt plašāku pieeju projektu rezultātiem un veicināt sasniegto rezultātu izmantošanu lēmumu pieņemšanā.

Kopā ir četras tematiskās platformas:

  • Pētniecība un inovācija
  • MVU konkurētspēja
  • Ekonomiku ar zemu oglekļa emisiju
  • Vide un resursu efektivitāte

Aicinām reģistrēties platformām un izmantot pieejamos projektu rezultātus savā darbā.

Vairāk informācijas pieejams šeit.