BIRDhub informē

(29/12/2014)
2014. gada izskaņā biedrība "Baltijas Starpreģionālais attīstības centrs" un Žana Monē asociācija (Francija) parakstīja sadarbības memorandu, kura ietvaros tika nolemts intensificēt informācijas un studentu apmaiņu starp Latviju un Franciju. No asociācijas puses memorandu parakstīja M. Philippe Le Guen. Studenti, kuri vēlas uzzināt par apmaiņas iespējām starp Franciju un Latviju, ir aicināti... vairāk
(29/12/2014)
Biedrība BIRDhub Sabiedrības integrācijas fonda uzraudzībā 2013.gadā uzsāka realizēt projektu „Atbalsts pilsoniskajai līdzdalībai ilgtspējīgā sadarbībā (APLIS)” (projekta līguma nr. 2012.EEZ/DAP/MAC/114/3/NAC/061), kura ietvaros ir paredzēts kādā no Latvijas pašvaldībām veikt pilsoniskās līdzdalības un iedzīvotāju iesaistes pilotprojektu. Pilotprojekta gaitā tiks ieviests un aprobēts praksē... vairāk
(29/12/2014)
Informējam, ka mūsu mājas lapas angļu versijā ir pieejama informācija par Reģionālo studiju asociācijas 2015. gadā plānotajām konferencēm un pētniecības tīkla pasākumiem. Tāpat atgādinām, ka mūsu birojā ir pieejami jaunākie RSA žurnālu Spatial Economic Analysis un Regional Studies eksemplāri.  
(29/12/2014)
Biedrība "Baltijas Starpreģionālais attīstības centrs" projekta „APLIS - Atbalsts pilsoniskajai līdzdalībai ilgtspējīgā sadarbībā” ietvaros ir pabeidzis darbu pie pētījuma par sabiedriskās līdzdalības formām un metodēm. Pētījumā ir sniegta informācija par sabiedrības iesaisti un tās līdzdalības formām, to ietekmējošiem faktoriem, iesaistes līmeņiem un to sekmējošām metodēm. Pētījuma nobeigumā ir... vairāk
(21/12/2014)
Eiropas Komisijas Reģionālās politikas ģenerāldirektorāts, Reģionālo studiju asociācija, Latvijas prezidentūra Eiropas Savienības Padomē un Latvijas Universitāte 2015.gada 4.-6. februārī Rīgā organizē konferenci par Eiropas Savienības Kohēzijas politiku „Izaicinājumi jaunajai kohēzijas politikai 2014-2020: akadēmiska un politiska diskusija”, sniedzot iespēju diskutēt par Kohēzijas politiku gan no... vairāk
(19/12/2014)
Apskats Nr.6. 2014.gada decembris   Dzimumu līdztiesība Eiropā ir viena no pamattiesībām un arvien vairāk tiek atzīta kā viens no būtiskiem faktoriem ES izaugsmes, nodarbinātības un sociālās iekļaušanās mērķu sasniegšanā. Integrēta pieeja dzimumu līdztiesības īstenošanai (angļu val. gender mainstreaming) ir stratēģija, kura tika oficiāli pasludināta 1995.gadā ANO konferencē Pekinā.[1] Tā ir... vairāk
(19/12/2014)
Atbilstoši projektā „APLIS - Atbalsts pilsoniskajai līdzdalībai ilgtspējīgā sadarbībā” nospraustajiem mērķiem, 2014. gada 16. decembrī akadēmiskās vienības „Austrums” telpās, Ģertrūdes ielā 123, ar akadēmisku priekšlasījumu par brīvprātīgo aktivitāšu motīviem un „Neredzamā aktīvista ideju” uzstājās biedrības "Baltijas Starpreģionālais attīstības centrs" pārstāvis Jānis Baltiņš. Priekšlasījumam... vairāk
(06/12/2014)
Informējam, ka ECAS (European Citizen Action Service) regulāri informē savus biedrus par aktuālajiem konkursiem un tenderiem, kā arī sadarbības partneru meklējumiem. Mēs šo informāciju tradicionāli publicējam biedrības mājas lapas angļu valodas versijā.  
(06/12/2014)
Latvijas Pilsoniskā alianses savā mājas lapā ir nopublicējusi pētījumu “Pārskats par NVO sektoru Latvijā. 2013”. Pētījumā ir apkopoti dati par NVO sektoru Latvijā 2013.gadā, kas pasniegti dažādos griezumos (reģionālā, finanšu, nodarbinātības, ziedošanas u.c.), var palīdzēt veiksmīgi papildināt projekta pieteikumu.Tāpat LPA mājas lapā var iepzīties ar Latvijas Fakti sabiedriskās domas aptaujas... vairāk
(03/11/2014)
Latvijas Pilsoniskā alianse LR Kultūras ministrijas līdzdarbības līguma „Par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu pilsoniskās sabiedrības attīstības un starpkultūru dialoga jomā” ietvaros tradicionāli ik mēnesi veido tā saucamo "Rīgas reģiona grāmatzīmi". Grāmatzīmē ir apkopota informācija par Rīgas plānošanas reģiona NVO un pašvaldības aktualitātēm dotajā mēnesī. 27.10.2014 Rīgas reģiona... vairāk

Lapas