BIRDhub sadarbojas

Saskaņā ar 2013.gada 7. februārī parakstīto sadarbības protokolu ar Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē sekretariātu, BIRDhub sniegs savu ieguldījumu diskusijās par Latvijas interesēm un prioritātēm Latvijas prezidentūrā ES Padomē un sekmēs informācijas apmaiņu par dažādiem plānotiem pasākumiem un citām aktivitātēm, kas saistītas ar gatavošanos Latvijas prezidentūrai, ka arī par aktuāliem ES jautājumiem. BIRDhub plāno attīstīt sadarbību ar Itālijas un Luksemburgas organizācijām, tādējādi stiprinot sadarbību starp trio prezidentūras valstīm.

 

BIRDhub sadarbojas ar Latvijas Universitātes Eiropas un sabiedrības attīstības studiju akadēmisko centru, lai sekmētu lietišķās pētniecības attīstību Latvijā.
 

BIRDhub ir starptautiskās Reģionālo studiju asociācijas biedrs. BIRDhub atbalsta asociācijas mērķus sekmēt akadēmiskas debates par dažādiem politikas jautājumiem un attīstīt reģionālās attīstības jautājumu padziļinātu izpēti.

 

BIRDhub ir noslēdzis līgumu ar Sabiedrības integrācijas fondu (SIF) par projekta “Atbalsts pilsoniskajai līdzdalībai ilgtspējīgā sadarbībā (APLIS)” īstenošanu. Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. SIF ir publisks nodibinājums, kas izveidots 2001. gadā un kura mērķis ir finansiāli atbalstīt un veicināt sabiedrības integrāciju. SIF atbalsta arī publiskā un nevalstiskā sektora attīstības programmu un projektu īstenošanu.

 

Sabiedriskais centrs "Līči"

Lai varētu sekmīgi veikt projektā “Atbalsts pilsoniskajai līdzdalībai ilgtspējīgā sadarbībā (APLIS)” paredzēto pilsoniskās līdzdalības sadarbības modeļa ieviešanu Preiļu novadā, 2014. gadā tika parakstīts sadarbības memorands ar Preiļu novada Sabiedrisko centru "Līči".

 

Biedrība jau vairākus gadus sadarbojas ar Francijas ekpertu tīklu FranceXP, tādā veidā saņemot nenovērtējamu palīdzību projektā “Atbalsts pilsoniskajai līdzdalībai ilgtspējīgā sadarbībā (APLIS)” paredzēto prioritāšu izpildē. Francijas eksperti piedalās Baltijas ekspertu tīkla un tā datu bāzes izstrādē, kā arī sniedz informatīvu atbalstu analītisko rakstu veidošanā par aktuālajām tēmām.

 

BIRDhub kopš 2014. gada sadarbojas ar Biedrību "Baltijas Krasti" ar mērķi veikt izpēti par iespēju ieviest pilsoniskās līdzdalības modeli vides aizsardzības, jūras krastu apsaimniekošanas un sabiedrības informēšanas jautājumos.

 

Asociācijas „InterRegioNovation” (Francija) mērķis ir sekmēt inovāciju  un zināšanu apmaiņu starp pētniecības iestādēm, publiskās pārvaldes institūcijām, uzņēmējiem un ekspertiem Eiropā. BIRDhub ir uzsācis sadarbību ar asociāciju tās izdotā žurnāla „Regional Innovations” sagatavošanā, saņemot iespēju Latvijas jaunajiem pētniekiem iesniegt savus rakstus publicēšanai žurnālā.