ECAS konferences ziņojums “24 Years of EU Citizenship: What We Stand to Lose”

BIRDhub sadarbības organizācija ECAS-European Citizens Action Service š.g. 18.maijā organizēja konferenci “24 Years of EU Citizenship: What We Stand to Lose”, lai izvērtētu ES pilsonības sasniegumus un izaicinājumus.

Ziņojums ietver konferencē pārrunātās tēmas un galvenos secinājums. Viens no tiem: lai arī cik liela loma ir ES institūcijām ES pilsonības sekmēšanā, tās dalībvalstīm ir jāuzņemas daļa no atbildības. 

Konferencē arī tika atzīmēts, ka ir nepieciešams turpināt esošās un uzsākt jaunas iniciatīvas un projektus, kas ir vērsti uz pilsoņu informēšanu un izglītošanu par savām tiesībām un pienākumiem.

Pilns ziņojums pieejams šeit (PDF faila formāts).