BIRDhub informē

(07/10/2013)
Šī gada 7. februārī BIRDhub parakstīja sadarbības protokolu ar Latvijas prezidentūras ES Padomē sekretariātu. Protokola mērķis ir veicināt informācijas apmaiņu un nevalstisko organizāciju līdzdalību Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē sekretariāta kompetencē esošajos jautājumos, koordinēt komunikāciju ar sabiedrību par Latvijas prezidentūru Eiropas Savienības Padomē un kopīgi īstenot... vairāk
(01/10/2013)
Šī gada 13. septembrī BIRDhub parakstīja līgumu ar Sabiedrības integrācijas fondu par projekta “Atbalsts pilsoniskajai līdzdalībai ilgtspējīgā sadarbībā (APLIS)” īstenošanu. Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. Vairāk par projektu APLIS un tā mērķiem var uzzināt mājas lapas sadaļā Projekti.

Lapas