BIRDhub informē

(29/12/2015)
Ja vairākus gadus biedrība “Baltijas Starpreģionālais attīstības centrs” cieši sadarbojas ar Latvijas Universitātes (LU) Eiropas un sabiedrības attīstības studiju akadēmisko centru. Sadarbības rezultātā ir tapuši vairāki semināri, kā arī apzinātas un paplašinātas sadarbības iespējas dažādos ar ES projektu realizāciju saistītos jautājumos. 2016. gadā biedrība, sadarbībā ar LU Eiropas un... vairāk
(22/12/2015)
Biedrība publicē starptautiskās konferences “Sustainable Spatial Development Nowadays: Challenges and Perspectives” speciālizdevumu. Konferenci organizēja asociācija „InterRegioNovation” (Francija) sadarbībā ar biedrību “Baltijas Starpreģionālais attīstības centrs” un citām organizācijām. Šajā konferencei veltītajā žurnālā ir aptvertas šādas tematiskās sesijas: Telpiskās attīstības tendences (... vairāk
(18/12/2015)
Biedrība „Baltijas Starpreģionālais attīstības centrs” sadarbībā ar Latvijas Universitāti šī gada 17.decembrī LU rīkoja projekta „APLIS - Atbalsts pilsoniskajai līdzdalībai ilgtspējīgā sadarbībā” noslēguma pasākumu. Noslēguma pasākumā piedalījās akadēmisko aprindu pārstāvji, Baltijas Starpreģionālā attīstības centra biedri un tā sadarbības partneri. Pasākuma gaitā biedrība informēja par projekta... vairāk
(18/12/2015)
2015. gada 7.-8. decembrī biedrības “Baltijas Starpreģionālais attīstības centrs” pārstāvji piedalījās Eiropas profesionālās izglītības attīstības centra (CEDEFOP) konferencē “Maximising skills for jobs and jobs for skills. The power of partnerships”. Konferences laikā tika arī prezentēts jaunais CEDEFOP instruments nākotnē nepieciešamo prasmju prognozēšanai: SKILLS PANORAMA. Šis ir svarīgs ES... vairāk
(15/12/2015)
Urban Innovative Actions ir jauna Eiropas Komisijas iniciatīva, kuras mērķis ir sniegt iespēju jaunu risinājumu ieviešanai, lai risinātu pilsētu attīstības izaicinājumus. Šī gada 15.decembrī tika izsludināts pirmais projektu konkurss. Projektu iesniegšana notiek līdz 2016.gada 31.martam. Papildus informācija par programmu ir pieejama mājas lapā.  
(15/12/2015)
Šī gada 2015. gada 11. un 12. decembrī biedrība “Baltijas Starpreģionālais attīstības centrs”, sadarbībā ar Preiļu novada domi un biedrību „Sabiedriskais centrs Līči” organizēja divu dienu semināru jauniešiem un viņu apmācībā iesaistītajam personālam par komandas veidošanas principiem un rezultatīva darba kolektīvā pamatiem. Semināra pirmajā dienā jaunieši, kā arī skolu un pašvaldību pārstāvji... vairāk
(14/12/2015)
Starptautiskā Reģionālo studiju asociācija līdz 2016.gada 31.janvārim ir pagarinājusi ziņojumu pieteikšanu (abstract) un reģistrāciju dalībai konferencē “Building Bridges: Cities and Regions in a Transnational World”, kas notiks 2016.gadā no 3.-6. aprīlim Grācā, Austrijā. Ar papildus informāciju ir iespējams iepazīties RSA mājas lapā.     Biedrības dalība Reģionālo studiju asociācijā kopš 2013.... vairāk
(11/12/2015)
Šī gada 10.decembrī biedrība “Baltijas Starpreģionālais attīstības centrs”, ar biedrības "Sabiedriskais centrs "Līči"" palīdzību, un sadarbībā ar Līvānu biedrību Daudzfunkcionālais ģimeņu atbalsta centrs “Šodiena Rītdienai” un biedrību “Baltā māja”, novadīja semināru jauniešiem par brīvprātīgā darba un pilsoniskās līdzdalības tēmu [LĪDZ]DARBOJIES! – Brīvprātīgais darbs!. Seminārs notika... vairāk
(10/12/2015)
Luksemburgas prezidentūras prioritātes un aktivitātes. Analītisks apskats. Apskats Nr.10. 2015.gada decembris. Luksemburgas prezidentūras moto “Savienība, kas radīta pilsoņiem“ (A Union created for citizens) norāda uz vienu no tās galvenajam prioritātēm: rūpēties par ES iedzīvotāju interesēm un to, lai tās tiktu ņemtas vērā visās ES politikas jomās. Pārējās Luksemburgas prezidentūras prioritātes... vairāk
(09/12/2015)
Šī gada 8.decembrī biedrība “Baltijas Starpreģionālais attīstības centrs”, ar biedrības "Sabiedriskais centrs "Līči"" palīdzību, sadarbībā ar Tērvetes novada domi, Augstkalnes vidusskolā 10. -12. klašu skolēniem novadīja semināru par pilsoniskās līdzdalības aktuālajiem jautājumiem. Seminārā piedalījās arī pasniedzēji un novada domes pārstāvji. Diskusiju gaitā tika mēģināts rast atbildes uz... vairāk

Lapas