BIRDhub informē

(10/06/2015)
European Citizen Action Service  (ECAS) ir uzsākusi iniciativu digitālās demokrātījas sekmēšanai ES līmenī. Šīs iniciatīvas ietvaros ir publicēts pētījums “Co-deciding with Citizens: Towards Digital Democracy  at EU Level” . Pētījums uzsver Interneta  un tehnoloģiju pieaugošo lomu  diskusiju starp politisko eliti un iedzīvotājiem sekmēšanā. Iedzīvotāji arvien vairāk izmanto sociālos medijus, lai... vairāk
(16/05/2015)
BIRDhub aicina lielākās Latvijas pilsētas izmantot iespēju piedalīties URBACT programmas projektu konkursā par darbības plānošanas tīklu izveidi (angļu val. Action Planning Networks).  Projektu iesniegšanas termiņš ir 16.jūnijs. Ja ir interese, BIRDhub var palīdzēt atrast sadarbības pilsētas, kuras jau ir uzsākušas projektu gatavošanu. Vairāk informācijas par konkursu ir pieejama programmas... vairāk
(11/05/2015)
Viens nav karotājs. Kopā tu vienmēr sasniegsi vairāk, kā vienatnē. Viens cīrulis nevar atnest vasaru. [LĪDZ]darbojies! Tikai kopā aizstāvot savas intereses, jūsu balsis tiks sadzirdētas. Mēs pastāstīsim kā! Mēs palīdzēsim! Pirksti kopā - silst visi, pa vienam - salst visi.   KAS: Biedrība “Baltijas Starpreģionālais attīstības centrs” projekta “Atbalsts pilsoniskajai līdzdalībai ilgtspējīgā... vairāk
(23/04/2015)
Īss Reģionālo studiju asociācijas biedru sagatavots diskusijas materiāls par jautājumu, kā līdzsvarot Apvienotās Karalistes ekonomiku. Jautājums ir kļuvis īpaši aktuāls pašreizējā situācijā, kad Apvienotajā Karalistē ir vienas no lielākajām ekonomiskās attīstības reģionālajām atšķirībām Eiropā.  
(21/04/2015)
Aicinām ekspertus, kas strādā ar pilsētu attīstības jautājumiem, piedalīties URBACT ekspertu konkursā, lai tiktu ietverti URBACT programmas ekspertu datu bāzē. Tie eksperti, kas būs iesnieguši savus pieteikumus un būs apstiprināti šajā konkursā, tiks iekļauti URBACT programmas ekspertu datubāzē un varēs sniegt atbalstu apstiprinātajiem URBACT programmas pilsētu projektiem. Ekspertu konkurss būs... vairāk
(15/04/2015)
Aicinām jaunos zinātniekus izmantot iespēju un publicēt rakstus starptautiskā žurnālā „Regional Innovations”. Žurnālu izdod asociācija „InterRegioNovation”, kas ir viens no BIRDhub sadarbības partneriem.  Asociācijas „InterRegioNovation” mērķis ir sekmēt inovāciju  un zināšanu apmaiņu starp pētniecības iestādēm, publiskās pārvaldes institūcijām, uzņēmējiem un ekspertiem Eiropā. Žurnāla... vairāk
(30/03/2015)
Žurnāla „Regional Innovations” šī gada pirmajā numurā ir aplūkoti Ukrainas ekonomikas izaugsmē būtiski faktori, analizēti valsts atbalsta jautājumi globālās krīzes kontekstā, diskutēts  par valsts sektora reklāmas monitoringu Ukrainā un analizēta tehnoloģiju un inovāciju pārneses stratēģija Francijā. Žurnālu izdod asociācija „InterRegioNovation”, kas ir viens no BIRDhub sadarbības partneriem. ... vairāk
(16/03/2015)
Š.g. 2.jūnijā jau otro reizi notiks Eiropas Komisijas organizētais Eiropas Pilsētu forums. Tā laikā ir plānots diskutēt par pilsētu attīstības jautājumiem ES politiku ietvaros un nākamajiem soļiem ES Pilsētu attīstības darba kārtības („Urban Agenda”) izstrādē. Lai labāk izprastu nepieciešamību pēc ES Pilsētu attīstības darba kārtības un to, kādā veidā tā var tikt īstenota, Eiropas Komisija... vairāk
(10/03/2015)
European Citizen Action Service  (ECAS) publicēja pētījumu par ES migrantu ieguldījumu valstu ekonomikā.  Pētījumā tika ietvertas četras valstis: Austrija, Vācija, Nīderlande un Anglija. Pētījumā secināts, ka laika posmā no 2007. līdz 2013.gadam ES migranti ir devuši pozitīvu ieguldījumu šo valstu budžetā, veicot nodokļu maksājumus, kas pārsniedz saņemtos atbalst maksājumus. Pētījums tika veikts... vairāk
(20/02/2015)
BIRDhub kā biedrības “Latvijas Pilsoniskā alianse”  un European Citizen Action Service  (Brisele) biedrs saņem  informāciju par programmu un projektu konkursiem Latvijā un ES. Diemžēl, ņemot vērā to, ka šī informācija ir pieejama tikai minēto organizāciju biedriem uz abonementa pamata, mums nav juridisku tiesību izplatīt šo informāciju publiski. Uz atsevišķa pieprasījuma pamata mēs to varam... vairāk

Lapas