Interreg Europe programmas otrais projektu konkurss

Eiropas Teritoriālās sadarbības programma 5.aprīlī ir izsludinājusi otro projektu konkursu. Projektu iesniegšana līdz 13.maijam.

Vairāk informācijas šeit.

BIRDhub eksperti veic konsultācijas arī projektu sagatavošanas jautājumos un var palīdzēt atrast sadarbības partnerus citās valstīs.