Projekti

BIRDhub īsteno projektu “Atbalsts pilsoniskajai līdzdalībai ilgtspējīgā sadarbībā (APLIS)

Projekta mērķis: Atbalsts pilsoniskai līdzdalībai ilgtspējīgā sadarbībā, t.i. NVO pārvaldības un līdzdalības modeļa stiprināšana, aktīvas līdzdalības veicināšana, līdzdalība rīcībpolitikas veidošanas procesos.

Projekta mērķa grupas:

  • BIRDhub biedri, darbinieki, brīvprātīgie un asociētie biedri; 
  • BIRDhub sadarbības organizācijas;
  • Jaunie zinātnieki, eksperti, mācībspēki, studenti.

Īstenošanas vieta:

Latvija. Projekts balstās uz dalību starptautiskās organizācijās, sadarbību nacionālā un reģionālā līmenī. Pieredzes apmaiņas vizītes notika Beļģijā, Francijā, Igaunijā un Norvēģijā.

Īstenošanas periods:

07.2013.-12.2015.

Galvenās aktivitātes:

Tematisko rakstu sērijas publicēšana, dalība starptautiskās organizācijās (ECAS, RSA, FranceXP, InterRegioNovation) semināru un apmācību organizēšanas vietējā un starptautsikā līmenī, biedru, darbinieku un brīvprātīgo apmācības, biedrības grafiskās identitātes un mājas lapas izstrāde, tehniskā aprīkojuma uzlabošana, pieredzes apmaiņas pasākumi, semināri un diskusijas, pētījums.

Plānotie un sasniegtie rezultāti:

Iedzīvotāju līdzdalības sekmēšana. Projekta rezultātā tika aktualizēta sabiedrības uzmanība un paaugstināta informētība par aktuāliem reģionālās un ekonomiskās attīstības jautājumiem Eiropā. BIRDhub ir iesaistījis mērķa grupas pasākumos, apmācībās un iespējām iesaistīties biedrības darbā un citos vietējos un starpatutiskos pasākumos.

 

Informācija par projekta aktualitātēm, īstenošanas gaitu un sasniegtajiem rezultātiem pieejama sadaļās BIRDhub informē un Pētījumi un raksti.

 

BIRDhub kontaktinformācija:

Projekta koordinatore: Elīna Konstantinova elina.konstantinova@birdhub.eu

Konsultants: Jānis Baltiņš janis.baltins@birdhub.eu

 

Projekta finansējums:

Projektam piešķirtais programmas līdzfinansējums: 59760.62 EUR

Projektu Atbalsts pilsoniskajai līdzdalībai ilgtspējīgā sadarbībā (APLIS) finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009. - 2014. gada perioda programmas „NVO fonds” apakšprogrammas „NVO darbības atbalsta programma” ietvaros.

Projekta līguma nr. 2012.EEZ/DAP/MAC/114/3/NAC/061