Projekti

BIRDhub īsteno projektu “Atbalsts pilsoniskajai līdzdalībai ilgtspējīgā sadarbībā (APLIS)

Projekta mērķis: Atbalsts pilsoniskai līdzdalībai ilgtspējīgā sadarbībā, t.i. NVO pārvaldības un līdzdalības modeļa stiprināšana, aktīvas līdzdalības veicināšana, līdzdalība rīcībpolitikas veidošanas procesos.

Projekta mērķa grupas:

  • BIRDhub biedri, darbinieki, brīvprātīgie un asociētie biedri; 
  • BIRDhub sadarbības organizācijas;
  • Jaunie zinātnieki, eksperti, mācībspēki, studenti.

Īstenošanas vieta:

Latvija. Projekts balstās uz dalību starptautiskās organizācijās, sadarbību nacionālā un reģionālā līmenī. Pieredzes apmaiņas vizītes notika Beļģijā, Francijā, Igaunijā un Norvēģijā.

Īstenošanas periods:

07.2013.-12.2015.

Galvenās aktivitātes un rezultāti:

Analītisko rakstu publicēšana, dalība starptautiskās organizācijās (ECAS, RSA, FranceXP, InterRegioNovation), apmācību organizēšana par pilsoniskās līdzdalības jautājumiem, pieredzes apmaiņas pasākumi, pētījums, semināri un diskusijas. Projekta rezultātā tika aktualizēta sabiedrības uzmanība un paaugstināta informētība par aktuāliem reģionālās un ekonomiskās attīstības jautājumiem Eiropā. BIRDhub ir iesaistījis mērķa grupas pasākumos, iedzīvotāju līdzdalības sekmēšanā, apmācībās un citos vietējos un starpatutiskos pasākumos.

Projekta finansējums:

Projektam piešķirtais programmas līdzfinansējums: 59760.62 EUR

 

Projektu Atbalsts pilsoniskajai līdzdalībai ilgtspējīgā sadarbībā (APLIS) finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009. - 2014. gada perioda programmas „NVO fonds” apakšprogrammas „NVO darbības atbalsta programma” ietvaros.

Projekta līguma nr. 2012.EEZ/DAP/MAC/114/3/NAC/061