Piedalies pētījumā par šķēršļiem investīcijām vietējā un reģionālā līmenī

Eiropas Reģionu komiteja veic pētījumu par galvenajiem šķēršļiem investīcijām vietējā un reģionālā līmenī.  Pētījumā ir iespējams piedalīties līdz 14.jūlijam. Pētījumā uz jautājumiem var atbildēt jebkurā ES valstu oficiālajā valodā.

Pētījuma rezultāti tiks izmantoti Eiropas Reģionu komitejas viedokļa par investīciju trūkumiem un šķēršļiem izstrādē, kā arī Eiropas Stratēģisko investīciju fonda ieviešanas novērtējumam.

Velti 10-15 minūtes sava laika un piedalies pētījumā!

Pētījums pieejams šei.