BIRDhub informē

(23/10/2015)
Jau 13.reizi Briselē notika Reģionu un pilsētu dienas (Open days). Laikā no 12.10. līdz 15.10.2015. Briselē notika vairāk kā 100 dažādi pasākumi. Šogad  Reģionu un pilsētu dienām bija izvirzītas šādas galvenās tēmas: Modernizējot Eiropu: reģionu loma ES enerģijas un vienotajā digitālajā tirgū. Reģionu atvērtība uzņēmējdarbībai: MVU attīstība, inovācija un darba vietu radīšana. Vietas un telpas:... vairāk
(22/10/2015)
Žurnāla „Regional Innovations” šī gada otrajā numurā ir aplūkoti reģionālās attīstības jautājumi Azerbaidžānā, sociālā kapitāla loma institūciju attīstībā Ukrainā, uz rezultātu orientētā budžeta viedošanas loma Francijā un cita tematika. Žurnālu izdod asociācija „InterRegioNovation”, kas ir viens no BIRDhub sadarbības partneriem.  Asociācijas „InterRegioNovation” mērķis ir sekmēt inovāciju  un... vairāk
(19/10/2015)
Laikā no 2015.gada 13.oktobra līdz 15.oktobrim Biedrības „Baltijas Starpreģionālais attīstības centrs” projektu vadītāja Elīna Konstantinova bija nosūtīta komandējumā uz Briseli (Beļģija) dalībai Reģionu un pilsētu atvērtajās dienās (Open Days 2015). Šo ikgadējo pasākumu kopīgi rīko Eiropas Komisija (Reģionālās attīstības ģenerāldirektorāts - DG Regio) un Reģionu komiteja. Šogad uz atvērtajām... vairāk
(05/10/2015)
Šī gada 4. oktobrī BIRDhub apritēja pieci darbības gadi. Paldies visiem sadarbības partneriem par atbalstu un līdzdalību dažādu ideju īstenošanā un pasākumu rīkošanā. Īpašs paldies Sabiedrības integrācijas fondam par atbalstu biedrības aktivitēm īstenojot projektu “Atbalsts pilsoniskajai līdzdalībai ilgtspējīgā sadarbībā (APLIS)”. Aktivitātes līdzfinansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija... vairāk
(10/09/2015)
European Citizen Action Service  (ECAS) aicina piedalīties Eiropas Komisijas publiskajā konsultācijā ar ES pilsonību, lai noteiktu galvenas problēmas, ar kurām saskaras ES pilsoņi šķērsojot ES valstu robežas, un lai novērstu šos šķēršļus. Publiskā konsultācija satur vairākus jautājumus, kuriem ir izvēlnes tipa atbildes, un vairākus īsus atvērtos jautājumus, lai sekmētu lielāku interesi un... vairāk
(04/09/2015)
Starptautiskā Reģionālo studiju asociācija aicina piedalīties ikgadējā ziemas konferencē, kas notiks no š.g. 19. līdz 20. novembrim Londonā. Šī gada konferencē plānots turpināt diskusijas par reģionālās attīstības izaicinājumiem saistībā ar nelīdzsvaroto teritorijas attīstību. Konferences tematika ietver šādas tēmas: reģionu un pilsētu attīstības teorijas pārskatīšana pilsētu un reģionu... vairāk
(02/08/2015)
Aicinām savlaicīgi reģistrēties Reģionu un pilsētu dienām Briselē (Open days). Atvērtās reģionu un pilsētu dienas šogad notiks jau 13. reizi (no 12.10. līdz 15.10.2015) un šogad to sauklis ir „Eiropas reģioni un pilsētas: partneri investīcijām un izaugsmei” (angl. „Europe's regions and cities: partners for investment and growth”). Visus interesentus aicinām savlaicīgi reģistrēties un nodrošināt... vairāk
(31/07/2015)
Eiropas Reģionu komiteja piedāvā reģistrēties bezmaksas e-apmācības kursam par reģioniem, ES institūcijām un politikas veidošanu. Kurss ir sagatavots angļu valodā un ir pieejams jebkuram interesentam. Apmācību kurss no 19.oktobra būs pieejams vietnē  www.Iversity.org  
(29/06/2015)
ES territoriālās sadarbības programma Interreg Europe ir izsludinājusi pirmo projektu konkursu. Projektus var iesniegt līdz 31.jūlijam. Zemāk varat iepazīties ar BIRDhub angļu valodā sagatavoto pārskatu par programmas pamatnosacījumiem un prioritātēm.   INTERREG EUROPE CALL IN BRIEF   All EU-28 are eligible. The following organisations are eligible: Public authorities, Public law bodies (bodies... vairāk
(12/06/2015)
Laikā no šī gada 24. līdz 27.maijam Itālija notika RSA ikgadējā konference “Global Growth Agendas: Regions, Institutions and Sustainability”. Konferences laikā tika apbalvoti RSA labākā konferences ziņojuma autori Gary Bosworth un Viktor Venhorst par ziņojumu “Economic Linkages between Urban & Rural Regions - What's in it for the Rural”. Pilns ziņojuma teksts ir pieejams RSA mājas lapā.... vairāk

Lapas