Pieejams jaunais žurnāla „Regional Innovations” numurs

Šajā žurnāla „Regional Innovations” numurā ir aplūkoti dažādi reģionālās attīstības jautājumi ārpus ES (Ukrainā un Moldovā), kā arī sniegts ieskats globālās e-komercijas attīstības tendencēs.

Žurnālu izdod asociācija „InterRegioNovation”, kas ir viens no biedrības “Baltijas Starpreģionālais attīstības centrs” sadarbības partneriem. Asociācijas „InterRegioNovation” mērķis ir sekmēt inovāciju un zināšanu apmaiņu starp pētniecības iestādēm, publiskās pārvaldes institūcijām, uzņēmējiem un ekspertiem Eiropā.

Biedrība jau vairākus gadus sadarbojas ar asociāciju „InterRegioNovation” (Francija), kuras mērķis ir sekmēt inovāciju un zināšanu apmaiņu starp pētniecības iestādēm, publiskās pārvaldes institūcijām, uzņēmējiem un ekspertiem Eiropā. BIRDhub piedalās tās izdotā žurnāla „Regional Innovations” sagatavošanā, saņemot iespēju Latvijas jaunajiem pētniekiem iesniegt savus rakstus publicēšanai žurnālā, kā arī pakāpeniski iesaistās starptautisku pasākumu organizēšanā.

Iepriekšējie žurnāla izdevumi ir atrodami asociācijas „InterRegioNovation” mājas lapā.