INTERREG EUROPE programmas otrais projektu konkurss no 5. aprīļa līdz 13. maijam

Lai potenciālie projektu iesniedzēji spētu savlaicīgi un kvalitatīvi sagatavot projektu pieteikumus Eiropas Teritoriālās sadarbības programmas INTERREG EUROPE projektu konkursam, INTERREG birojs jau ir publicējis konkursa dokumentāciju. Konkurss tiks izsludināts 5. aprīlī un tas būs atvērts līdz šī gada 13. maijam.

Biedrība “Baltijas Starpreģionālais attīstības centrs” plāno piedalīties INTERREG organizētajā konferencē par projektu gatavošanas jautājumiem, kas norisināsies 23.-24. martā Roterdamā (Nīderlande).

Gadījumā, ja jūsu organizācijai ir interese par iespējamu sadarbību ar partneriem no citām ES dalībvalstīm, vai arī jums ir kopīga projekta ideja, aicinām jūs sazināties ar biedrības pārstāvjiem, izmantojot mūsu kontaktu formu.

Papildus informācija par projektu konkursu ir pieejama INTERREG mājas lapā.