BIRDhub informē

(09/05/2014)
Š.g. 5.maijā Eiropas Komisija izsludināja stratēģijas EIROPA 2020 sabiedrisko apspriešanu, kas būs atvērta līdz 31.oktobrim. Sabiedriskās apspriešanas mērķis ir apkopot visu ieinteresēto pušu viedokļus par stratēģijas līdzšinējo īstenošanu un tiem aspektiem, kas būtu jāņem vērā tās tālākā attīstībā, lai tā Eiropai kļūtu par efektīvu pēckrīzes izaugsmes stratēģiju. Sabiedriskās apspriedes... vairāk
(15/04/2014)
Eiropas Komisijas un Starptautiskā reģionālo studiju asociācija aicina doktorantus un jaunos pētniekus pieteikties uz meistarklasi par Eiropas Kohēzijas politiku. Meistarklase notiks Briselē Eiropas Reģionu un pilsētu atvērto durvju (OPEN DAYS) laikā no 6.līdz 8.oktobrim. Meistarklases laikā doktorantiem un jaunajiem pētniekiem būs iespēja uzzināt vairāk par Kohēzijas politiku un satikt... vairāk
(09/04/2014)
Š.g. 3.aprīlī Briselē Reģionu komiteja pieņēma Eiropas Daudzlīmeņu pārvaldības hartu, kas Eiropas dienā, 9.maijā, tiks atvērta parakstīšanai visām ES pilsētām un reģioniem. Harta aicina visus pārvaldes līmeņus sekmēt daudzlīmeņu pārvaldības principu iedzīvināšanu praksē. Hartas mērķis ir sekmēt vietējo un reģionālo pašvaldību lielāku iesaisti Eiropas demokrātijas īstenošanā. Daudzlīmeņu... vairāk
(31/03/2014)
Apskats Nr.3. 2014.gada marts   Kopš 1981.gada, kad Grieķija kļuva par ES dalībvalsti, šogad Grieķija nu jau piekto reizi ieņem prezidējošās valsts vietu ES Padomē. Grieķija pēc tās platības ir divreiz lielāka par Latviju un iedzīvotāju skaits sasniedz 11 miljonus. Grieķijas ekonomiskā ģeogrāfija ir īpaša, jo tā sevī ietver gan kalnainus apvidus, auglīgus līdzenumus, gan salas ar senām... vairāk
(10/02/2014)
Avots: Eiropas Komisija, Territorial Cohesion Policy (COTER)
(07/02/2014)
17.-18. februārī Briselē biedrība tiks pārstāvēta starptautiskajā forumā „Rītdienas pilsētas – investējot Eiropā” (Cities of Tomorrow: Investing in Europe) par pilsētu lomu Eiropas attīstībā un pilsētu vajadzību atspoguļošanu reģionālās attīstības politikas lēmumos. Foruma galvenais uzdevums ir aktualizēt pilsētu attīstības jautājumus ES politikas darba kārtībā. Foruma darba kārtība ir pieejama... vairāk
(10/01/2014)
Starptautiskā Reģionālo studiju asociācija 2014.gadā organizē vairākas pasaules un Eiropas mēroga konferences, kurās tiek aicināti arī Latvijas jaunie zinātnieki un jau pieredzējušie pētnieki. 24. martā Briselē (Beļģija) notiks ES Kohēzijas politikas pētniecības tīkla seminārs par ES Kohēzijas politiku 2014. - 2020. gadā. Ziņojumu iesniegšana un reģistrēšanās līdz 31. janvārim. 27.-30. aprīlī... vairāk
(27/12/2013)
2014.gada 17.-18. februārī Briselē notiks starptautiskais forums „Rītdienas pilsētas – investējot Eiropā” (Cities of Tomorrow: Investing in Europe) par pilsētu lomu Eiropas attīstībā un pilsētu vajadzību atspoguļošanu reģionālās attīstības politikas lēmumos. Pilsētu loma Eiropā ir dominējoša un to vēl vairāk pastiprina fakts, ka tajās dzīvo vairāk nekā divas trešdaļas ES pilsoņu. Tas, savukārt,... vairāk
(27/12/2013)
2014. -2020. gada plānošanas periodā pieci fondi – Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF), Eiropas Sociālais fonds (ESF), Kohēzijas fonds, Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA) un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds (EJZF) – kopā tiks saukti par Eiropas strukturālajiem un investīciju fondiem (saīsinājumā - ESI fondi). 2013.gada 17.decembrī tika pieņemtas un 20.decembrī... vairāk
(20/12/2013)
13. decembrī Rīgā kopā pulcējās jaunie zinātnieki, pieredzējuši profesori, kā arī dažādu organizāciju pārstāvji, lai diskutētu par galvaspilsētu lomu reģionālajā attīstībā un par sociālekonomiskās situācijas izmaiņu ietekmi uz galvaspilsētām. Lai arī galvaspilsētu sociālekonomiskie rādītāji krīzes ietekmē samazinājās relatīvi mazāk nekā teritorijās ārpus galvaspilsētām, tomēr krīze aktualizēja... vairāk

Lapas