Sabiedrības integrācijas fonds atbalsta BIRDhub projektu

Šī gada 13. septembrī BIRDhub parakstīja līgumu ar Sabiedrības integrācijas fondu par projekta “Atbalsts pilsoniskajai līdzdalībai ilgtspējīgā sadarbībā (APLIS)” īstenošanu. Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.

Vairāk par projektu APLIS un tā mērķiem var uzzināt mājas lapas sadaļā Projekti.