Teritorijas attīstības plānošana

Stratēģiska pieeja un aktīva iedzīvotāju iesaistīšanās teritorijas attīstības plānošanā sekmē galvaspilsētu attīstību

13. decembrī Rīgā kopā pulcējās jaunie zinātnieki, pieredzējuši profesori, kā arī dažādu organizāciju pārstāvji, lai diskutētu par galvaspilsētu lomu reģionālajā attīstībā un par sociālekonomiskās situācijas izmaiņu ietekmi uz galvaspilsētām.

Lai arī galvaspilsētu sociālekonomiskie rādītāji krīzes ietekmē samazinājās relatīvi mazāk nekā teritorijās ārpus galvaspilsētām, tomēr krīze aktualizēja jautājumu par galvaspilsētu iespējām un gatavību savlaicīgi reaģēt uz pārmaiņām apkārtējā vidē un izmantot pārmaiņas savā labā.