Rītdienas pilsētas

Rītdienas pilsētas – investējot Eiropā

2014.gada 17.-18. februārī Briselē notiks starptautiskais forums „Rītdienas pilsētas – investējot Eiropā” (Cities of Tomorrow: Investing in Europe) par pilsētu lomu Eiropas attīstībā un pilsētu vajadzību atspoguļošanu reģionālās attīstības politikas lēmumos.

Pilsētu loma Eiropā ir dominējoša un to vēl vairāk pastiprina fakts, ka tajās dzīvo vairāk nekā divas trešdaļas ES pilsoņu. Tas, savukārt, aktualizē jautājumu attiecībā uz iedzīvotāju interešu pārstāvību attīstības politikas plānošanā un ieviešanā.