Rītdienas pilsētas – investējot Eiropā

2014.gada 17.-18. februārī Briselē notiks starptautiskais forums „Rītdienas pilsētas – investējot Eiropā” (Cities of Tomorrow: Investing in Europe) par pilsētu lomu Eiropas attīstībā un pilsētu vajadzību atspoguļošanu reģionālās attīstības politikas lēmumos.

Pilsētu loma Eiropā ir dominējoša un to vēl vairāk pastiprina fakts, ka tajās dzīvo vairāk nekā divas trešdaļas ES pilsoņu. Tas, savukārt, aktualizē jautājumu attiecībā uz iedzīvotāju interešu pārstāvību attīstības politikas plānošanā un ieviešanā.

Foruma galvenais uzdevums ir izcelt pilsētu attīstības jautājumu ES politikas darba kārtībā un apspriedēs par investīcijām pilsētu teritorijās. Forumā tāpat tiks skarti jautājumi attiecībā uz ES Pilsētu dienaskārtības (EU Urban Agenda) izstrādi un tās tālākas ieviešanas iespējām.

Foruma darba kārtība ir pieejama Eiropas Komisijas mājas lapā:

http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/urban2014/agenda_en.cfm

Aicinām reģionālās attīstības jomā strādājošās institūcijas un organizācijas reģistrēties forumam līdz 2014. gada 3. februārim.

Reģistrācijas forma pieejama šeit:
https://www.cvent.com/events/cities-cities-of-tomorrow-investing-in-europe/registration-f27d1315e1eb4d87bdeb9d51a1ba7b30.aspx

 

Aktualitāšu apskats tiek veikts biedrības projekta „APLIS - Atbalsts pilsoniskajai līdzdalībai ilgtspējīgā sadarbībā”, ko līdzfinansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija, ietvaros.