Starptautiskās Reģionālo studiju asociācijas ziemas konference (27.-28.11.2014.)

Starptautiskā Reģionālo studiju asociācija aicina piedalīties ikgadējā ziemas konferencē, kas notiks no š.g. 27. līdz 28. novembrim Londonā.

Konferences laikā plānots apspriest ekonomikas attīstības jautājumus saistībā ar to ietekmi uz teritoriju attīstību. Kopš 2008. gada globālās krīzes pasaule ir pieredzējusi virkni sociālekonomisko izmaiņu it īpaši attiecībā procesiem, kas saistīti ar industrializāciju, urbanizāciju, reģionālo un vietējo attīstība. Vai starp ekonomisko loģiku un institūcijām pastāvošā mijiedarbība rada jaunas ekonomiskās aktivitātes iezīmes  vietējā, reģionālā, nacionālā un globālā līmenī?

Konference sniegs savlaicīgu iespēju apspriest šos jautājumus, lai izvērtētu turpmāko pētījumu tematiskās ievirzes, kas sniegtu tālāku ieguldījumu aktuālu problēmu un izaicinājumu, ar ko saskaras politikas veidotāji un praktiķi, risinājumu izstrādē.

Konferences organizatori aicina iesniegt ziņojumus, kas var piedāvāt atbilstošu ieskatu mūsu pilsētu un reģionu attīstību ietekmējošos jautājumos. Konferences tematika ir plaša un ietver šādas tēmas:

• pilsētu attīstība un reģionālā izaugsme;
• jaunas pieejas aglomerācijas veidošanā;
• teritoriālā pārvaldība;
• Jaunā rūpniecības telpa ;
• ES un OECD darba kārtības gudras, iekļaujošas un ilgtspējīgas ekonomikas attīstībā;
• darba tirgus politika;
• radoši pilsētreģioni un pilsētu līderība;
• sociālā uzņēmējdarbība;
• un citi.

Papildus informācija par konferences programmu, reģistrācijas kārtību un dalības maksu ir pieejama Reģionālo studiju asociācijas mājas lapā.

 

Biedrības dalība Reģionālo studiju asociācijā kopš 2013.gada oktobra tiek nodrošināta projekta “Atbalsts pilsoniskajai līdzdalībai ilgtspējīgā sadarbībā (APLIS)” ietvaros. Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.