Starptautiskās Reģionālo studiju asociācijas konference jaunajiem zinātniekiem (30.-31.10.2014)

Starptautiskā Reģionālo studiju asociācija aicina jaunos zinātniekus piedalīties ar referātu ikgadējā Jauno zinātnieku konferencē, kas notiks š.g. 30.-31.oktobrī Šefīldas Universitātē, Apvienotajā Karalistē. Dalība konferencē jaunajiem zinātniekiem sniedz lielisku iespēju iepazīties un uzsākt sadarbību ar reģionālās attīstības pētniekiem no Eiropas Savienības, kā arī no citām valstīm.

Jaunie zinātnieki tiek laipni aicināti iesniegt tēžu kopsavilkumus par pilsētvides attīstības politiku, jauno ekonomisko ģeogrāfiju, klimata pārmaiņām, teritorijas pārvaldību, pilsētreģioniem, teritoriju specializētu attīstību, kā arī par citiem ar reģionālās attīstības tematiku saistītiem jautājumiem.

Termiņš dalības reģistrācijai un tēžu kopsavilkuma iesniegšanai ir 2014.gada 29.augusts.

Konference ir iekļaujoša, kas nozīmē visi saņemtie tēžu kopsavilkumi tiek automātiski pieņemti, ja vien tie ir saistīti ar reģionālās attīstības jautājumiem.

Papildus informācija par konferences programmu, reģistrācijas kārtību un dalības maksu ir pieejama Reģionālo studiju asociācijas mājas lapā.

 

Biedrības dalība Reģionālo studiju asociācijā kopš 2013.gada oktobra tiek nodrošināta projekta “Atbalsts pilsoniskajai līdzdalībai ilgtspējīgā sadarbībā (APLIS)” ietvaros. Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.