Aicinām reģistrēties Reģionu un pilsētu dienām Briselē (06.10.-08.10.2014.)

Jau no š.g. 8. jūlija ir atvērta reģistrēšanās Reģionu un pilsētu dienām Briselē (Open days). Atvērtās reģionu un pilsētu dienas šogad notiks jau 12. reizi un to sauklis ir „Kopējai izaugsmei – investīcijas cilvēkiem” (angl. „Growing together – Smart investment for people”).

Šogad ir paredzēts, ka Reģionu un pilsētu dienu laikā no 6. līdz 8. oktobrim notiks 108 semināri. Visus interesentus aicinām savlaicīgi reģistrēties un nodrošināt plašu Latvijas pārstāvību Atvērtajās dienās. Reģistrācijas forma ir ērti pieejama aizpildīšanai Eiropas Komisijas mājas lapas Atvērto dienu sadaļā.

Šogad diskusiju centrā ir izvirzītas šādas galvenās tēmas:

  • Reģionālo stratēģiju apvienošana: attīstības specializācija, digitālā attīstība, atbalsts MVU, apmācības un sociālā iekļaušanās, atbalsts inovācijai, radošums un rūpniecības modernizācija, urbānā attīstība;
  • Kapacitātes paaugstināšana: programmu vadības labās prakses piemēri un instrumenti (finanšu inženierija, valsts iepirkuma procedūras, ietekmes izvērtējums, partnerības līgumu;
  • Teritoriālā sadarbība: jaunas paaudzes teritoriālās sadarbības programmas; starptautiskā sadarbība.

Dalība Atvertajās dienās ir bezmaksas.

Biedrības pārstāvju dalība Reģionu un pilsētu dienās Briselē tiks nodrošināta projekta “Atbalsts pilsoniskajai līdzdalībai ilgtspējīgā sadarbībā (APLIS)” ietvaros. Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.