Reģionālās politikas atspoguļojums komiksu grāmatā „Partneri”

Reģionālās politikas un pilsētpolitikas ģenerāldirektorāts ir laidis klajā komiksu grāmatu „Partneri”. Grāmatas mērķis ir pievērst jauniešu uzmanību reģionālās attīstības un pilsētpolitikas jautājumiem.

Grāmatā ir ietverti stāsti, kas ilustrē pētniecības un inovācijas, pilsētu attīstības, vides, uzņēmējdarbības atbalsta, sociālās iekļaušanās, IKT, reģionu sadarbības, transporta un citus būtiskus reģionālās attīstības jautājumus.

Grāmatas pamatā ir izmantoti īstu projektu piemēri, kas parāda ES ieguldījumu reģionu attīstības un labklājības atšķirību mazināšanā.

Komiksu grāmata ir pieejama lejupielādei no Eiropas Komisijas mājas lapas franču, angļu un flāmu valodās.

Comic_Partners